Slika br.1 Rasturanje đubriva 

Sa klimatskim promenama i čestim vlažnim uslovima, odloženo je rasturanje đubriva čak i do 30 dana. Pravovremena prihrana pšenice dronom u februaru-martu , nakon velikih padavina, nudi rešenje ovim izazovima.

VARIJABILNA PRIHRANA PŠENICE: ZAHVALJUJUĆI mapiranju i zoniranjem na osnovu multispektralne analize

U savremenoj poljoprivredi, varijabilna prihrana pšenice predstavlja revolucionarni pristup koji omogućava precizno rasturanje đubriva na specifičnim delovima polja. Ovaj metod se oslanja na napredne tehnike multispektralnog skeniranja i zoniranja, koje igraju ključnu ulogu u optimizaciji procesa prihrane.

 

Rasturac

Slika br. 2 Rotirajući disk DJI AGRAS T30

Nakon kreiranja zoniranih mapana na osnovu vegetacionih indexa , one se unose u dronove opremljene za rasturanje đubriva. Dronovi su programirani da automatski rasturaju đubrivo u skladu sa unetim zonama i normama. Ovaj pristup omogućava da se đubrivo precizno primeni tamo gde je najpotrebnije, izbegavajući prekomernu ili nedovoljnu prihranu.

Zonacije

Slika br. 3 Varijabilna mapa za rasturanje đubriva 

Pravovremena Primena Azotnih Đubriva

Pravovremena primena azotnih đubriva je od suštinskog značaja. Ako se đubrivo primeni prekasno, pšenica neće moći u potpunosti iskoristiti dostupni azot, što može dovesti do smanjenja prinosa.Stoga je ključno đubrivo primeniti u optimalnom vremenskom okviru koji odgovara fazi razvoja pšenice.

Prihrana pšenice u Vlažnim Uslovima

Primena azotnih đubriva dok je zemljište još uvek vlažno od padavina može značajno poboljšati usvajanje azota. Vlažno zemljište omogućava đubrivu da se brže i efikasnije rastvori, čime se azot lakše apsorbuje u korenu biljke. Ovo je posebno važno u ranim fazama rasta pšenice, kada je potreba za azotom najveća.

Rotacioni disk

Slika br. 4 Unutrašnji rotirajući disk 

Zašto je Bitno da Pšenica Dobije Azotna Đubriva na Vreme i u Pravim Normama

Proizvodnja  pšenice je složen proces koji zahteva pažljivo planiranje i primenu najnovijih tehnologija u poljoprivredi. Jedan od ključnih elemenata u ovom procesu je pravovremena i precizna primena azotnih đubriva. Azot je nutrijent koji igra vitalnu ulogu u rastu i razvoju pšenice, a njegova pravilna upotreba može značajno uticati na kvalitet i visinu prinosa.