detekcija korova

Detekcija korovskih biljaka u strnim žitaricama

Usjevi strnih žitarica su veoma bogati korovskim vrstama. Zbog guste strukture i dobre konkurentske sposobnosti, problem korova kod pšenice nije toliko izražen kao kod okopavanja. Zaštita od korova se sprovodi tek nakon pregleda useva u ranom prolećnom periodu i nakon procene štetnosti prisutne korovske flore. Ovom grupom korova dominiraju: šaš (Stellaria media), divlja trava (Capsella bursa pastoris), šaš (Agrostema githago), veronika (Veronica sp.), kopriva (Lamium purpureum)…

Navedeni korovi pripadaju grupi efemernih i zimsko-prolećnih korova. Ovi korovi nanose štetu tako što zasjenjuju tlo i tako ometaju mikrobiološke procese vezane za organsku razgradnju.Strna žita su uglavnom u stanju da prevladaju konkurenciju ovih korova, ali ako je koncentracija korovskih biljaka previsoka dolazi do iscrpljivanja strnih žitarica. , što kasnije kombinacijom sa različitim bioekološkim faktorima može značajno uticati na kvalitet i kvantitet samog prinosa.

Picture1

Veronica sp. obična korovska biljka uočena na istraživanom području

Danas se ulažu veliki napori u rano otkrivanje korova strnih žita, a kao rezultat ovih istraživanja razvijeni su brojni mehanizmi detekcije, uz pomoć dronova opremljenih multispektralnim kamerama.
Kako naš tim predstavlja jednog od vodećih u oblasti precizne poljoprivrede i upotrebe dronova u raznim oblastima poljoprivrede, počevši od preciznog tretmana, praćenja zdravstvenog stanja do poboljšanja setve i primene mineralnih đubriva, naš tim je radio duži vremenski period o metodologiji za rano otkrivanje korovskih biljaka strnih žitarica. Sa ponosom vam predstavljamo rezultate ranog otkrivanja korovske biljke (Veronica sp.) u usevu pšenice.

veronika 2

Veronica sp. obična korovska biljka uočena na istraživanom području

psenica
detektovan korov

Korišćenjem drona opremljenog multispektralnom kamerom, kroz opsežna istraživanja i korišćenje savremenih tehnika analize multispektralnog snimanja, zasnovanih na spektralnoj analizi i AI algoritmima, razvijena je jedinstvena metodologija za rano otkrivanje korova (Veronica sp.).

detekcija korova
psenica-korov

Odnos korova (crveni pikseli) i pšenice (zeleni pikseli) na jednoj od kontrolnih ploha

Ova metodologija je izuzetno pouzdana i njenom primenom može se značajno unaprediti razvoj poljoprivrede, imajući u vidu da je moguće unositi podatke o položaju svake korovske biljke i vršiti tretman samo na onim mestima gde se primećuje veća koncentracija korovskih biljaka.